W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.


ul. Graniczna 1,
05-200 Wołomin

tel./fax (+48 22) 776 21 21,
             776 33 58, 776 22 84

e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499
REGON: 017282330

Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, jako Administrator danych osobowych, mając na względzie wymogi zawarte art. 34 ust. 1 w związku z ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z incydentem do jakiego doszło w dniu 6 marca 2021 r.

W tym dniu doszło do nieuprawnionego naruszenia polegającego na przejęciu serwera głównego Active Directory, częściowym zaszyfrowaniu danych na serwerze, stacjach roboczych oraz dyskach sieciowych. Zaszyfrowanie zasobów dotyczyło dokumentacji technicznej w której mogły znajdować się wybrane dane osobowe, w tym imiona i nazwiska osób, adresy zameldowania, adresy poczty elektronicznej, telefonów, nieliczne numery PESEL oraz dowodów osobistych.

Nie zostały naruszone zasoby danych osobowych dotyczące rozliczeń z klientami Spółki wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków. 

Po wykryciu naruszenia bezpieczeństwa nielegalny dostęp został zablokowany oraz podjęte zostały działania zabezpieczające mające na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dokonało właściwych zgłoszeń w zakresie opisanego zdarzenia, 
w przewidzianych w przepisach terminach tj. w ciągu 72 godzin do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz na Policję.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 34 RODO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. informuje, iż istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do ww. danych osobowych i zapoznania się z ich treścią.

Możliwymi konsekwencjami ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych m.in. w celu:
  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
  • uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
  • korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego  - uniemożliwiałoby to właściwej osobie skorzystanie z przysługującego jej prawa;
  • wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osoby, której dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania jej odpowiedzialności za dokonanie takiego czynu.
  • zarejestrowania przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych;
  • próby zawarcia umów cywilno-prawnych, np. najmu nieruchomości;
  • wykorzystania danych do ukrycia swojej tożsamości, np. przy otrzymywaniu mandatów.
Jakkolwiek, jak napisano powyżej nieuprawniony dostęp do danych osobowych, jest jedynie prawdopodobny lecz nieprzesądzony, zalecamy - w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia - aby osoby których dane osobowe mogły ulec naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji i nieuprawnionego wykorzystania danych m.in. poprzez:
  •  założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej (na rynku dostępne są systemy, instytucje i przedsiębiorstwa, które oferują usługi pozwalające na monitorowanie swojej aktywności kredytowej. Podajemy przykładowe: Biuro Informacji Kredytowej S.A. strona https://www.bik.pl, Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. strona https://big.pl, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. stron https://krd.pl, Serwis CHRONPESEL strona https://www.chronpesel.pl).  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – zgłoszenie tego faktu organom ścigania;
  • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu;
  • dokonanie samodzielnego zgłoszenia faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.Administrator danych osobowych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków tego naruszenia  podjął niezwłocznie adekwatne środki techniczne i organizacyjne.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Katarzyną Ziemiecką: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin; e-mail iod@pwik.wolomin.pl  

 

Powiadom znajomego